Hoppa till innehållet

European Social Label Logotyp

African Social Label 

bryr sig om Förändra världen

Hur vi löser utanförskapsproblemet i morgondagens Afrika

African Social Label, en introduktion

Afrika har världens snabbast växande arbetskraft men skapar bara en fjärdedel av jobben. Med starten av den fjärde industriella eran, definierad som omfattning och systempåverkan utan något historiskt prejudikat, revolution finns det en enorm risk för ökad ojämlikhet för dem som lämnas utanför. Genom att föra in koncepten från European Social Labe till Afrika är målet att utjämna skillnaderna och ge kontinenten möjlighet att delta i det som de flesta människor i västvärlden tar för givet; den digitala eran. 

Under de senaste 20-25 åren har infrastrukturen för teknik utvecklats i en takt som aldrig tidigare skådats. Nu, med den fjärde eran, börjar världen se effekterna där osynliga gränser lyfts och pysiska, digitala och biologiska sfärer inte är lika tydliga som de en gång var. African Social Label ska under de närmaste decennierna samarbeta med SME-sektorn såväl som med invånarna i Afrika för att tillföra den kunskap, teknologi och utbildning som krävs för att delta på lika villkor med resten av världen.

"I och med starten av den fjärde industriella revolutionen tas osynliga gränser bort, vilket orsakar en helt ny situation, vilket tvingar världen att tänka om allt"

European Social Label Logotyp

Detta är African Social Label Bry dig om att förändra världen

Byggt på den ursprungliga, europeiska sociala etiketten baserad i Europa, är koncepten som skapats för ett mer inkluderande samhälle anpassade för att bättre passa en ny kontinent. Således skapades African Social Label med sina egna regler och lösningar. Målet är dock detsamma: Ingen person över 15 år ska stå utan arbete eller tillgång till utbildning i mer än 30 dagar. 

Detta är definitionen av utanförskap, enligt European Social Label, och är mest relevant för Afrika också. Med tanke på att situationen är annorlunda i många delar av Afrika jämfört med Europa och EU, var det ingen tvekan om att skapa en egen division. 

African Social Label vill stödja Afrikanska unionen i processen att skapa en kontinent för alla, med en hög kompetensnivå, en välutvecklad infrastruktur och attraktiva små och medelstora företag som resten av världen kommer att använda samt vara både grön, inkluderande och tolerant.

eusl logotyp 2 1024x916 1

Begreppen För ett inkluderande Afrika

Koncepten skapas på tre grunder: SME-sektorn, statlig och individen. Dessa tre kombinerade borde räcka för att täcka de flesta möjliga situationer och skulle ny kunskap uppstå kommer en fjärde grund lätt att läggas till. Huvudkonceptet riktar sig till SMF-sektorn och syftet är att göra det attraktivt för små och medelstora företag att arbeta med människor i utanförskap. De andra två koncepten bygger på utbildning och personlig utveckling, så en person blir tillräckligt attraktiv för att antingen bli anställd av ett företag i Afrika eller starta sitt eget företag. 

Koncepten är utvecklade av EUSL Group, en underavdelning till European Social Label och är generellt baserade på en svensk modell. Denna modell är vidareutvecklad för att bättre passa ett grannland och i slutändan hela EU. Med de demografiska skillnaderna, lagar och regler, kultur, religioner och övertygelser kommer begreppen alltid att sträva efter att vara mer flexibla och anpassningsbara för fler människor. 

Slutmålet är att både stödja och konkurrera med de nuvarande systemen i varje land där organisationen är aktiv, vare sig det är Sverige, Nigeria eller Indonesien. Det är genom att göra både det nuvarande systemet bättre kan fokusera på andra saker samtidigt som man tar reda på goda exempel på hur integration, utbildning och jämställda samhällen kan hanteras. 

eusl logotyp 2

eusl logotyp 2 1024x916 1

African Social Labels syfte och mål För att lösa Afrikas integrationsproblem

Med den europeiska sociala märkningen i åtanke förändras inte mycket när det gäller syfte och mål. Det är givet att lösningarna är olika men uppgiften är likartad. African Social Label kommer att arbeta för ett mer inkluderande och tolerant Afrika, utan att tvinga sin egen tro eller kultur på de många olika åsikterna i Afrika. Afrika, som kontinent, är de närmaste decennierna minst sagt mycket spännande och dess utveckling är något som African Social Label och dess europeiska motsvarigheter vill vara en stor del av. 

Vår organisation strävar efter ett mer inkluderande och tolerant samhälle, främst genom att göra det attraktivt för SMF-sektorns arbete med människor i utanförskap. Att se hur Afrika kommer att utvecklas under de kommande 20-50 åren är absolut nödvändigt att så mycket av de ursprungliga koncepten som möjligt lätt kan anpassas till samhället över hela kontinenten. Ett framgångsrikt resultat kommer sannolikt att föra Afrikas arbetsstyrka både i nivå med den europeiska och överträffa den. Det är spännande tider framför oss och vi är stolta över att vara en del av det. 

eusl logotyp 2 1024x916 1

World Social Label En del av något större

African Social Label är en av fyra divisioner under World Social Label. Alla divisioner är så olika varandra att det skulle vara omöjligt för en enskild organisation att agera exakt likadant överallt utan lokal anpassning. Det är i European Social Label som allt startade och det är här motorn sitter som driver resten av divisionerna och verksamheten. World Social Labels uppdrag är snarare att förmedla kunskap och erfarenhet till andra divisioner på ett evidensbaserat sätt och sedan låta varje division tillämpa den de finner bäst.

EU består av 27 länder, inklusive Sverige. Sverige är i sin tur uppdelat i 21 marknadsområden som följer länsindelningen. Afrika, uppdelat i liknande delar definierade som ett land och lokala marknadsområden, eftersom demografiska och andra utmaningar skiljer sig så mycket åt. Men målet är ett helhetsgrepp på integration i samhället och de befintliga koncepten bedöms kunna göra detta, men där det lokala fokus ligger mer på det ena och mindre på det andra.

eusl logotyp 2 1024x916 1

EUSL-logotyp

EUSL Foundation

Grunden som ser till att överskottet når de som behöver det mest

European Social Label, och därmed African Social Label, tillämpar det idéburna konceptet, vilket innebär att det finns ett större mål än att bara tjäna pengar. Istället går överskottet direkt till vår egen stiftelse som i sin tur delar ut medel till olika sociala projekt, som är helt definierade av medlemmarna i African Social Labe, European Social Label, American Social Label och Asian Social Label.

Close Bitnami banner
Bitnami